นำข้อมูลออกเป็น Excel
GO
นำข้อมูลออกเป็น-Excel

 

 

  • Export ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย
    คุณสามารถส่งออกไฟล์ไปยังช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้