บันทึกรายการรับจ่ายด้วยเสียง
GO
บันทึกรายการรับจ่ายด้วยเสียง

 

 

 

 

 

วิธีการบันทึกรายรับ-รายจ่ายด้วยเสียง

รายรับ

  • ใช้คำว่า "รับ", "ได้" ตามด้วยรายละเอียด
  • หากรายละเอียดลงท้ายด้วยตัวเลขต้องตามด้วยคำว่า "จำนวน", "ราคา" และตามด้วยยอดเงิน
  • ลงท้ายด้วยหน่วยของเงินตราตามที่กำหนดในหน้าตั้งค่าสกุลเงิน เช่น "บาท", "ดอลล่าร์" เป็นต้น

รายจ่าย

  • บอกรายละเอียด โดยไม่ใช้คำว่า "รับ", "ได้" เป็นคำเริ่มต้น
  • หากรายละเอียดลงท้ายด้วยตัวเลขต้องตามด้วยคำว่า "จำนวน", "ราคา" และตามด้วยยอดเงิน
  • ลงท้ายด้วยหน่วยของเงินตราตามที่กำหนดในหน้าตั้งค่าสกุลเงิน เช่น "บาท", "ดอลล่าร์" เป็นต้น

ตัวอย่าง

  • รับเงินเดือน จำนวน 500 บาท
  • รับดอกเบี้ย 1,200 บาท
  • ค่ารถเมล์สาย 8 ราคา 8 บาท
หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ เป็นบริการจากทาง Google ซึ่งความเสถียรนี้ขึ้นอยู่กับการเปิดให้บริการของ Google

Text/HTML