ปัญหาไม่เป็น Premium ของ Android
GO
สำหรับผู้ใช้ Android ที่ซื้อ Premium แล้ว แต่สถานะไม่เปลี่ยนเป็น Premium ต้องทำอย่างไรดี

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรุ่นของแอพที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้โดย การเปิดเมนูของแอพ "มีตังค์" และสังเกตุตัวเลขด้านล่าง จะแสดงหมายเลขรุ่นเช่น 2.2.7 , 2.2.8, 2.2.9,  ....

ขออภัย และขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับผู้ใช้งานที่ใช้รุ่น 2.2.7 และมีการซื้อ Premium ไปตั้งแต่วันที่ 15/09/2564 เป็นต้นไป หลังจากซื้อไป 3 วัน ทาง Google จะคืนเงินให้ลูกค้า และระบบจะยกเลิกสถานะ Premium โดยอัตโนมัติ

นโยบายการคืนเงินของ Google : https://support.google.com/googleplay/answer/2479637

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ซื้อ Premium ผ่านแอพรุ่น 2.2.7 (รุ่นอื่นอยู่ในหัวข้อถัดไป)

 • ให้ทำการ Update แอพ "มีตังค์" เป็นรุ่น 2.2.9 ขึ้นไป
 • กรณีที่ขณะ Update ยังเป็น Premium อยู่ หลังจาก Update แล้วท่านจะได้สถานะ Premium ต่อไป
 • กรณีที่ Google คืนเงินเรียบร้อยแล้ว และสถานะ Premium หายไป ให้ตรวจสอบต่อดังนี้
  • ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อว่าได้มีการคืนเงินหรือยัง โดยเข้า Google Play แล้วเลือก เมนู ด้านบนซ้าย > เลือก Account > Purchase History หรือ หรือแตะที่รูป Profile ด้านบนขวา > การชำระเงิน และการสมัครใช้บริการ > งบประมาณและประวัติการส่งซื้อ จะมีรายการการสั่งซื้อ Premium ให้ดูว่าสถานะเป็น "คืนเงิน" หรือยัง
  • หากสถานะเป็น "คืนเงิน" แล้ว ให้ดูต่อว่า Google คืนเงินไปยังที่ใด ซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ นั้น Google จากคืนเงินไปยังที่ใด (ขอหาข้อมูลเพิ่มเติม) แต่ในบางกรณีเช่น ชำระเงินผ่าน Prompt-Pay ทาง Google จะคืนเงินเข้าบัญชี Google Play Balance สามารถตราวจสอบว่า Google คืนเงินเข้าบัญชี Google Play Balance ได้โดยเข้า Google Play แล้วเลือก เมนู ด้านบนซ้าย > เลือก Payment Method หรือ แตะที่รูป Profile ด้านบนขวา > การชำระเงิน และการสมัครใช้บริการ > วิธีการชำระเงิน จะพบหน้าจอดังภาพ    หากตรง Google Play balance มียอดเงินขึ้นมา แสดงว่ามีการคืนเงินเข้าบัญชีของ Google Play Balance
 • หากพบว่า Google คืนเงินแล้ว ก็สามารถสั่งซื้อ Premium ซ้ำได้เลย โดยจะต้องสั่งซื้อ Premium จากแอพ "มีตังค์" รุ่น 2.2.8 ขึ้นไป และในหน้าจอการชำระเงิน หากมีการคืนเงินเข้า Google Play Balance ให้เลือกชำระเงินจากบัญชี Google Play Balance ได้เลย
 

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ซื้อ Premium ผ่านรุ่นอื่นๆ และสถานะ Premium หายไป สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • เปิดใช้งานแอพ "มีตังค์"
 • ทำการสำรองข้อมูลก่อน โดยเข้าเมนู ตั้งค่า > สำรองข้อมูล และกดปุ่ม "สำรองข้อมูลลงในเครื่อง"
 • ทำการตรวจสอบไฟล์สำรองว่ามีหรือไม่ โดยเปิด App MyFiles เลือก Internal Storage -> Documents -> Krapaotang จะพบไฟล์ต่างๆ ที่สำรองไว้ ให้ตรวจสอบดูว่ามีไฟล์ที่มีวันที่ตรงกับวันที่ทำการสำรองหรือไม่
 • ทำการ Update แอพ "มีตังค์" เป็นรุ่นล่าสุด (ปัจจุบัน 2.2.9) จากนั้นเข้าใช้งานแอพ และเลือกเมนู "ตรวจสอบ Premium"
 • หากยังไม่ได้สถานะ Premium ให้ทำการถอนแอพ "มีตังค์" และติดตั้งใหม่ (อย่าลืมทำข้อ 1 และ 2 นะครับ) โดยก่อนติดตั้งใหม่ ให้เปิด Google Play และแตะที่รูป avatar ด้านบนขวา จากนั้นตรวจสอบว่าเป็น Account เดียวกันกับที่ซื้อ Premium หรือไม่ หากไม่ใช่ ให้ทำการเลือก account ให้ตรงกับ account ที่ซื้อ Premium
 • ทำการติดตั้งแอพ "มีตังค์" ใหม่อีกครั้ง
 • เปิดใช้งานแอพ "มีตังค์" และเลือก ใช้ข้อมูลที่สำรองไว้ จากนั้นเลือกกู้คืนข้อมูลจากรายการที่สำรองไว้ในข้อ 1. ถึงขั้นตอนนี้สถานะ Premium ก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ
หมายเหตุ: หากทำขั้นตอนต่างๆ แล้วยังไม่ได้สถานะเป็น Premium สามารถติดต่อมายัง e-mail : bighead.krapaotang@gmail.com เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบได้ครับ