สร้างงบประมาณ
GO
สร้างงบประมาณ

 

 

หมายเหตุ

กรณีที่มีการตั้งงบประมาณหลายๆ เดือน เมื่อต้องการแก้ไขยอดเงินทุกเดือน สามารถแตะที่ลูกศรระหว่างเดือน เพื่อเปลี่ยนไปยังเดือนก่อนหน้า หรือเดือนถัดไปได้ ถ้ามีการแก้ไขเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนปัจจุบันก่อน เมื่อกดบันทึก จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า บันทึกสำเร็จแล้ว โดยที่ไม่เด้งออกกลับไปที่หน้าแรกของงบประมาณ เพื่อให้สะดวกในการเปลี่ยนเดือนไปยังเดือนถัดไปเพื่อแก้ไขได้ บันทึกรายจ่ายได้ 2 แบบ

  • บันทึกรายจ่ายด้วยเสียง : การบันทึกรายจ่ายด้วยเสียงที่หน้างบประมาณสามารถทำได้ 2 วิธีคือ
    1. กดค้างที่กราฟจะขึ้นรูปไมโครโฟนเพื่อการบันทึกด้วยเสียง
    2. กดที่รูปไอคอนไมโครโฟน ไมค์
  • บันทึกรายจ่ายด้วยการระบุข้อมูลเอง (Manual)