สร้าง และใช้งานบัญชีเงินฝาก
GO
สร้าง และใช้งานบัญชีเงินฝากรายละเอียดบัญชี

  • ตั้งชื่อบัญชี (หากกดบันทึกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
  • เลือกสัญลักษณ์แทนชื่อบัญชีที่ต้องการใช้
  • เลือกสกุลเงินที่จะใช้ในบัญชีนี้ (หากกดบันทึกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

ประเภทบัญชี

  • เงินสด (บัญชีที่มีการเรียกใช้ประจำเดือน มีรายการใช้จ่ายทุกวัน หรือเงินประจำเดือน)
  • บัญชีเงินฝาก (บัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ ***ไม่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารได้จริง เป็นเพียงการบันทึกเพื่อรับทราบข้อมูลเงินฝากเท่านั้น***)
  • บัตรเครดิต (บัตรเครดิตที่เปิดไว้กับธนาคารต่างๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับธนาคารได้จริง เป็นเพียงการบันทึกเพื่อรับทราบข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น***)

ยอดเงิน

  • จำนวนเงินตั้งต้นของบัญชี

 

การลบบัญชีเงินฝากออกจากแอพกระเป๋าตังค์

เงื่อนไขการลบบัญชีเงินฝาก กรณีไม่ต้องการลบข้อมูลการใช้จ่ายที่คุณได้บันทึกไว้ด้วย คุณจำเป็นต้องปรับยอดเงินคงเหลือให้เป็น "0" ก่อน เพื่อป้องกันการคำนวณผลรวมที่ไม่ถูกต้อง  โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าเมนู "บัญชี" และเลือกแก้ไขบัญชีเงินฝากที่ต้องการ
  2. เปลี่ยน "ยอดเงิน" ให้เป็น "0" และบันทึก  

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถลบบัญชีเงินฝาก แบบไม่ต้องการลบรายการใช้จ่ายที่บันทึกไว้ได้ทันที